בשנת 2022 בוצעו 133 עסקאות אקזיט, שכוללות מכירה או הנפקה בבורסה – ירידה של 53% לעומת 2021, שבה בוצעו 281 עסקאות כאלו. כך עולה מנתוני הלמ"ס במימון ובשיתוף המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי במשרד החדשנות.

במונחים כספיים, לעומת זאת, ההבדל בהיקף העסקאות לא מאוד משמעותי: 24.4 מיליארד דולר ב-2022 לעומת 25.1 מיליארד דולר ב-2021, ירידה של 3% בלבד. מכאן שמספר האקזיטים היה נמוך יותר בשנה שעברה אך שווי עסקה ממוצעת היה גבוה יותר: ב-2021 עמד סכום ממוצע של עסקה על 89 מיליון דולר וב-2022 הוא קפץ ל-183 מיליון דולר.

מספר האקזיטים של 2022 נמוך לא רק בהשוואה לשנה הקודמת, אלא לכל השנים בין 2015 עד 2021, אך הסכום הכולל של האקזיטים ב-2022 היה גבוה מכל השנים הללו, למעט 2017 שהייתה שנת שיא עם אקזיטים בסכום של 26.2 מיליארד דולר וכאמור 2021.

בחלוקה לאקזיטים של מכירה לעומת הנפקה – בשנת 2022 נמכרו חברות בסכום של כ-20.6 מיליארד דולר, לעומת כ-14.8 מיליארד דולר ב-2021. ב-2017 נמכרו חברות בסכום שיא של כ-25.7 מיליארד דולר

בחלוקה לאקזיטים של מכירה לעומת הנפקה – בשנת 2022 נמכרו חברות בסכום של כ-20.6 מיליארד דולר, לעומת כ-14.8 מיליארד דולר ב-2021. ב-2017 נמכרו חברות בסכום שיא של כ-25.7 מיליארד דולר. מבחינת חברות שהונפקו בשווקים הציבוריים, 2021 היא השיאנית הבלתי מעורערת עם הנפקות בסכום של 10.2 מיליארד דולר. ב-2022 הונפקו חברות בסכום של 3.8 מיליארד דולר וב-2015 ב-863 מיליון דולר.

מתוך 133 האקזיטים של 2022, רק 15% היו בצורה של הנפקות והיתר במכירה. זאת לעומת 2021 - שהייתה שנת גאות בשווקים הציבוריים ואז 41% מהעסקאות היו בצורה של הנפקה. רק 32% מהחברות נרכשו על ידי חברה ישראלית או הונפקו בבורסה בתל אביב. 76% נמכרו או הונפקו בארצות הברית. תחום המוליכים למחצה בלט במיוחד בשנה זו עם 30% מהעסקאות ובסכום כולל של 7.2 מיליארד דולר.

רוב האקזיטים: עד 50 מיליון דולר

65% מהאקזיטים ב-2022 היו בסכום של בין 0 ל-50 מיליון דולר (בדומה ל-2021 אז 68% מהעסקאות היו בסכום זה), ו-20% מהחברות היו בנות פחות מחמש שנים. 78% מהחברות שנמכרו או הונפקו פועלות מהמחוזות תל אביב והמרכז, והשכר הממוצע של העובדים בחברות אלו עמד על 26.2 אלף שקל בחודש. המידע הורכב מחברות שרשומות במע"מ ו/או במוסד לביטוח לאומי.

בשנים 2022-2010 בוצעו 1,841 אקזיטים ל-1,743 חברות (יש חברות שביצעו כמה אקזיטים) ו-584 חברות נסגרו לאחר שביצעו את האקזיט ו-32% נסגרו כבר בשנה הראשונה לאחר העסקה, 19% נסגרו אחרי שנת האקזיט ו-15% שנתיים אחרי האקזיט. ככל הנראה מדובר בסגירה טכנית של החברה לאחר המיזוג וסגירת התיקים במע"מ וביטוח לאומי.